Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-12-14 14:29 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Vilka var vikingarna egentligen, grymma plundrare eller duktiga handelsmän? Vilken världsbild hade dessa människor, vad trodde man på? Hur såg vardagslivet ut på vikingatiden?. Vad står det egentligen på runstenarna? Häng med på detta arbete så får du veta............

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • vikingarnas världsbild såg ut.
 • vilka olika typer av resor vikingarna gjorde och vilket syfte(varför) de gjorde dessa.
 • vi känner till det vi gör om vikingarna(källor)
 • hur livet i en vikingaby kunde se ut.
 • hur det gick till när människorna i Norden blev kristna och hur det påverkade samhället.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa texter tillsammans i klassen och diskutera innehåll utifrån olika frågeställningar.
 • Lyssa till högläsning från de skönlitterära böckerna "Drakskeppet" "Det gyllene svärdet." Diskussionsfrågor.
 • Bygga ett långskepp och skriva texter kring temat resor.
 • Se filmer och göra egna enkla anteckningar utifrån dessa.
 • Läsa och lyssna till olika myter/sagor kring asatron.
 • Tillverka en runsten med runskrift.
 • Skriva egna texter: "En dag i Ulf/Tyras liv" utifrån checklista och modelltext.

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Skriva en berättande text som ska väva in dina kunskaper om vikingatiden.Här finns stöd av checklista och modelltext.
 • Bygga ett vikingaskepp i grupp för att kunna få förståelse för hur skeppen var konstruerade.Skriva text som fokuserar på resor.
 • Svara på frågor i ett test.(Formulär på Google drive)
 • Göra en egen runsten som kopplar kunskap till källor från vikingatiden.
 • Aktivt delta i diskussioner i klassen, exit-ticket som bygger på mål för lektionen.
 • Epa-uppgifter med öppna frågeställningar.

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: