Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära: skiljetecken och stavningsregler

Skapad 2017-12-14 14:49 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 5 Svenska
Punkt, frågetecken, utropstecken, kommatecken, kolon och talstreck. Dessa har du säkert hört talas om, men visste du att de allesammans är skiljetecken? Hur använder man dem då? När ska man t.ex.sätta ut kommatecken? Här kommer du att få svaren.

Innehåll

Mål för arbetsområdet


Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • olika skiljetecken på rätt plats kan utveckla dina texter.
 • det finns regler som hjälper dig att sätta ut rätt skiljetecken.
 • det finns stavningsregler kan få dina texter att bli korrekta.
 • vokaler och konsonanters betydelse i språket.

Konkret:

 • kunna reglerna för när man ska ha en eller två konsonanter.
 • kunna välja rätt vokal ex o/å eller e/ä.
 • känna till hur vissa ljud kan stavas, t.ex. ng- j- tj- sj- n- m-ljud
 • känna till att många svenska ord är låneord med stavning som inte följer de vanliga reglerna.
 • känna till att vissa ord inte följer reglerna utan är undantag för hur man brukar stava.
 • kunna välja rätt skiljetecken då man skriver en egen text.

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Delta vid gemensamma genomgångar om skriv- och stavningsregler.
 • Ge respons på texter som inte är korrekta vad gäller skiljetecken eller stavning.
 • Skriva egna texter som innehåller vissa regler för skriftspråket.
 • Läsa och använda skönlitteratur för att bli uppmärksam hur författare "använder språket"

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Aktivt delge dina kunskaper och tankár vid gemensamma genomgångar.
 • Ge respons på texter som behöver korrigeras språkligt(stavning/skiljetecken)
 • Skriva egna texter med stöd av checklista och modelltext.
 • Använda skönlitterära texter som utgångspunkt för att visa på regler vad gäller stavning och skiljetecken.
 • Utveckla det språkliga i texter genom att arbeta med EPA.

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • skiljetecken.se 
 •  prefix.nu
 •  youtube:läxhjälpsfilm:skiljetecken gör din text lättare att förstå.

 • http://www.learnify.se/rattstavningpdf

 • Glad svenska, Natur och kultur
 • Svenska akademins ordlista
 • "Fredriks sammanställningar"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: