👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2017-12-14 15:30 i Vasaskolan Ludvika
Sammanfattning Matteborgen 4A, ht
Grundskola 4 Matematik

Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för kap 3, 4 & 5 Matteborgen 4A

Innehåll

Mål för eleven:

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 * 60 och 5 * 600
 • Kunna multiplicera tal som 3 * 47 och 2 * 536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Hämta fakta ur tabeller
 • Ordna fakta i en tabell
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Göra en avprickningstabell
 • Rita stapeldiagram

 

Bedömning:


Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Geometri 1
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du visar stor säkerhet när det gäller att mäta och uppskatta längder, växla mellan olika enheter och reflekterar alltid över svarets rimlighet.
Geometri 2
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets.
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen.
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer. Du kan på ett effektivt sätt beräkna figurers omkrets.
Multiplikation och division
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop, samt kunna använda dig av begreppen multiplikation och division för att lösa problem i vardagliga situationer (behärska beräkningar).
 • Ma
Du är osäker på begreppen multiplikation (som upprepad addition) och divison, och saknar säkerhet i att göra beräkningar.
Du har god förståelse för begreppen multiplikation och division, och kan göra enkla beräkningar inom båda begreppen.
Du har mycket god förståelse för begreppen multiplikation och division, och använder lämpliga metoder för att utföra effektiva beräkningar. Du funderar alltid över svarets rimlighet.
Kommunikation
Du kan använda matematikens uttrycksformer; samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du är osäker på att visa hur du har kommit fram till ditt svar (muntligt eller skriftligt).
Du använder matematikens uttrycksformer och visar hur du har kommit fram till dina svar.
Du använder dig av matematikens uttrycksformer när du löser problem, redovisar resultat och argumenterar för svarets rimlighet.
Tabeller och diagram
Du ska kunna hämta fakta ur tabeller och diagram, samt kunna göra egna tabeller och diagram för att redovisa ett resultat.
Du är osäker på att hämta fakta ur tabeller och diagram. Du är osäker på att redovisa undersökningar med hjälp av tabeller och diagram.
Du vet hur du ska avläsa fakta ur tabeller och diagram, och kan göra egna enkla tabeller och diagram.
Du visar mycket god säkerhet i att avläsa tabeller och diagram, och använder tabeller och diagram för att göra tydliga redovisningar av undersökningar.