👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5 vårterminen

Skapad 2017-12-14 19:58 i Junibackens skola Ludvika
Vad är historia?
Grundskola 5 Historia
Historien berättar och förklarar hur allting har blivit som det är. Genom historien får vi ta reda på varför något har hänt, hur det gick till och vad som hände sedan.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om:

- Stormaktstiden: Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från Sverige samt inom det svenska riket. 
- Hur det var att leva på 1600-1700-talet

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- Använda det du redan kan om olika tidsperioder, händelser och personer när du ska ta del av ny kunskap.
- Granska, tolka och värdera olika historiska källor. 
- Reflektera över din egen och andras användning av historia.
- Använda historiska begrepp i samtal om historia.

- Genomgångar

- Filmer

- Läsa/lyssna på litteratur

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bli bedömd i dina kunskaper och din förmåga att:

- Inneha grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer i olika tidsperioder.
- Resonera kring orsaker till förändringar i samhället och människors levnadsvillkor.  
- Beskriva samband mellan olika tidsperioder.
- Hänvisa till samband mellan hur nutiden har blivit påverkat av det förflutna.
- Resonera kring källors användbarhet.

Hur du får visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa vad du kan genom:

- Klassrumsdiskussioner
- Redovisningar

- Avslutande skrivuppgift där du resonerar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia 4-6

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.