👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2017 åk 6: Dans och redskapsgymnastik

Skapad 2017-12-14 22:56 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi använder musiken i uppvärmning, lek och dans. Vi tränar på att göra många olika rörelser med hjälp av redskap.

Innehåll

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att...

Du ska få träna till musik samt med hjälp av olika gymnastikredskap.

Lektionsinnehåll

Fokus kommer att ligga på rörelse till musik i form av dans och lekar, samt på rörelser i förhållande till olika redskap t.ex. plint och bom. Vi kommer att prata om begrepp som takt, rytm, inlevelse, ansats, kroppskontroll, säkerhet och hänsynstagande. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både individuellt, i mindre grupper samt i helklass. Vi varvar teori och praktik.

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

* Din förmåga att anpassa rörelserna till musikens takt och rytm
* Din förmåga att anpassa rörelserna i förhållande till de olika redskapen och övningarna, samt din nivå av säkerhets- och hänsynstagande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Dans och redskapsgymnastik

-->
-->
-->
-->
Anpassa rörelser - takt och rytm
Förmåga att anpassa rörelserna till musikens takt och rytm.
Du klarar av enkla steg, men behöver hjälp att hitta rätt i takten. Du tappar bort dig vid växling mellan olika steg.
Du kan göra enkla stegkombinationer men har svårt att hålla takten vid växling mellan olika steg.
Du kan göra steg i takt till musiken, samtidigt som du gör enkla rörelser med armarna. Du kan växla mellan olika steg men tvekar ibland. Du dansar med viss inlevelse.
Du kan göra svårare steg samtidigt som du gör rörelser med armarna, och du har lätt för att växla mellan olika steg. Du dansar med bra inlevelse.
Anpassa rörelser - olika redskap
Förmåga att anpassa rörelserna i kombination med olika redskap. Förmåga att visa hänsyn och utföra övningar på ett säkert sätt.
Du kan utföra enskilda motoriska grundformer t.ex. springa, hoppa eller snurra, men kan ännu inte kombinera dessa på ett tillfredsställande sätt. Du brister i säkerhets- och/eller hänsynstagandet.
Du kan till viss del utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer. Du visar till viss del prov på säkerhets- och hänsynstagande.
Du kan relativt väl kombinera olika motoriska grundformer. Du visar prov på ett relativt utvecklat säkerhets- och hänsynstagande.
Du kan utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer på ett mycket bra sätt. Du visar prov på ett väl utvecklat säkerhets- och hänsynstagande.