👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa VT-18 åk 3

Skapad 2017-12-15 09:54 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Vi utvecklar vår motorik och samarbete genom lekar, bollsporter och redskapsövningar. Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Lgr-11 3.4 Idrott och Hälsa

 

Undervisning:

Under Vt-18 kommer vi att fokusera på:

- samarbete och hänsynstagande i olika lekar.

-grovmotorik och de grovmotoriska grundformerna genom olika lekar och stationer.

- olika bollsporter (vi tränar vidare på de sporter vi provat på under åk 2.)

- simkunnigheten (de elever som är anmälda till simskolan)

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott. (Testa på att hålla i en aktivitet/lektion tillsammans med några kompisar.)

- friidrott. (Vad är friidrott? vi testar på några utav de grenar som hör till friidrotten)

- skolgårdsorientering

- allemansrätten

 

Bedömning:

Bedömning och omdöme kommer utgå från:

-samarbete och hänsynstagande till kompisar i olika lekar och samarbetsövningar.

-ditt deltagande i olika slags lekar och övningar.

-din grovmotoriska utveckling.

-din simkunnighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Fr - Idrott och Hälsa, Vattenvana

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattenvana och simkunskap
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 50 meter i magläge och 25 meter i ryggläge.
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 100 meter i magläge och 50 meter i ryggläge eller mer.