👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska IMIND Vt18

Skapad 2017-12-15 10:04 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Planering VT 18 i engelska för Introduktionsprogrammet.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Engelska

Innehåll


Planering för engelska IMIND

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • våga använda det engelska språket
 • utveckla enklare samtal på engelska
 • öka ordförråd inom vardagligt språkbruk
 • förstå talad engelska
 • läsa och förstå korta texter på engelska
 • skriva kortare texter på engelska
 • Förstå lättare grammatik

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • våga använda det engelska språket
 • utveckla enklare samtal på engelska
 • öka ordförråd inom vardagligt språkbruk
 • förstå talad engelska
 • läsa och förstå korta texter på engelska
 • skriva kortare texter på engelska
 • förstå lättare grammatik

 

Jag kommer att bedöma detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • samtal
 • läxförhör
 • tester

 Undervisning och arbetsformer

 Vi kommer att:

 • arbeta med arbetsböcker
 • samtala
 • se på film
 • uppgifter i klassrummet
 • hörövningar


 


 

 

 

Uppgifter

 • lektionsplanering

 • Lästräning

 • Översättningsövning

 • Läsveckor v.6-8

 • Egna texter

 • Uppgift: Egna texter

 • Redigerad veckoplanering

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 7-9

Förmågor

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Lyssna - reception
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort. Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Läsa - reception
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Tala - produktion, interaktion
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra
Skriva - produktion, interaktion
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och prata
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och prata
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.