Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Svenska

Skapad 2017-12-15 10:55 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 4 – 6
Pedagogisk planering för vårtermin 2018 åk 5 i Svenska

Innehåll

Pedagogisk planering för vårtermin 2018 åk 5 - Svenska

Förmågor vi övar på under vårterminen

·         Att förbättra förmågan att redovisa muntligt, kunna framföra egna åsikter och diskutera ett ämne.

·         Att förbättra förmågan att läsa olika typer av texter.

·         Att förbättra förmågan att värdera källor och skriva egna texter.

·         Att förbättra förmågan att läsa med flyt.

·         Att förbättra förmågan att kunna berätta om sina upplevelser och reflektioner efter sin läsning.

 

Fortlöpande under hela terminen kommer vi att arbeta med Bokjuryn Väst och öva på att skriva bokrecensioner. Vi kommer även att öva på språkets struktur samt ordförståelse. Utvärdering sker i unikum. Förändringar i den pedagogiska planeringen kan ske under terminens gång, eventuella uppdateringar finns på unikum.

 

Veckor

Tema

Innehåll

Hur vi gör

2 - 6

Språk

Lära oss om de nordiska språken samt Sveriges minoritetsspråk.

Miljöbeskrivningar.

Nordiska författare.

Jämföra olika språk.

Grammatik och språkriktighet.

Arbeta i Prima 5.

Bearbeta olika texter.

Skriva en gestaltande text.

Läxor + läxförhör.

 

Vi kommer även arbeta med Norden i ämnet geografi under denna period.

7

Sportlov

-

-

8 - 10

1900-talet

Hur det var att vara barn under 1900-talet.

Olika berättartekniker.

Lässtrategier.

Bildanalys.

Arbeta i Prima 5.

Se på film.

Hålla en muntlig redovisning och ge kamratrespons.

Läxor + läxförhör.

 

11 - 13

Rättvisa

Demokrati

Källkritik

Läsförståelse

Skönlitterära texter

Arbeta i Prima 5.

Se på film.

Diskussioner.

Hålla en muntlig redovisning.

Läxor + läxförhör.

14

Påsklov

-

-

15 - 18

Sport och fritid

Faktatexter

Instruerande texter

Recensioner

Ordklasser

Drama

Parallellhandling

Arbetar i Prima 5.

Öva på att diskutera med varandra.

Producera olika typer av texter.

Läxor + läxförhör.

 

19 - 21

Jorden runt

 

FILMDAGAR mån-tis v.21

Läsförståelse

Arbeta med digitala texter och hemsidor

Minoriteter runt om i världen

Samspel mellan bild och text

 

 

Arbetar i Prima 5.

Skriva en berättelse till en bild.

Söka information på internet.

Muntlig redovisning.

Läxor + läxförhör.

 

22 - 24

Sommar

Samtala om sommarlovet och reflektera över den gångna terminen samt förväntningar inför åk 6 + extraövningar

Göra klart gamla uppgifter.

SOMMARLOV

SOMMARLOV

SOMMARLOV

SOMMARLOV

 

 

 

Matriser

Ämnesmatris Svenska 4-6 HEJA

Svenska 4-6

På väg
E
C
A
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med enkla beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Faktatexter
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk och andra nordiska språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: