Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-12-15 11:12 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vinklar. Vi kommer också att lära oss hur man beräkna omkrets och area hos geometriska figurer. Slutligen ska vi också studera begreppet skala.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • kunna mäta och rita vinklar
 • förstå sambandet mellan antalet vinklar och vinkelsumman hos månghörningar.
 • känna igen och kunna namnge olika geometriska figurer
 • kunna rita olika geometriska figurer
 • kunna beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, kvadratmeter, skala

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation - hur du redovisar dina lösningar muntligt och skriftligt
 • Resonemang - Hur du för matematiska diskussioner som rör t ex. metodval och resultatens rimlighet. 
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Hur du använder och förstår matematiska begrepp.
Metoder
Hur du väljer och använder olika metoder för att lösa ett problem.
Resonemang
Hur du kan föra matematiska diskussioner som rör t ex. metodval och resultatens rimlighet.
Problemlösning
Hur du tolkar, använder information för att lösa olika problem.
Kommunikation
Hur du redovisar dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: