Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och Bråk

Skapad 2017-12-15 11:41 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta området kommer ni arbeta med Procent och Bråk för att lära er att bland annat dra av rabatt vid klädköp, ränta, procentuella ökningar, delen och det hela.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

I samhället möts vi ofta av exempelvis priser som förändras. Här kan man då behöva lära sig räkna med procent och bråk för att få rätt pris. Ni kommer även behöva lära er procenträkning vid exempelvis löneförändringar och sparande. Vid så enkla saker som pizzadelande kommer ni behöva använda bråk.

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

Dessa kunskaper kommer vara väldigt värdefulla för dig då du kommer behöva räkna på prisavdrag eller prisförändringar vid handel. Är även bra vid aktiehandel och personligt sparande. Är även bra vid framtida studier för att se exempelvis hur många som klarar/inte klarar av prov osv.

Vad ska jag lära mig?
7-9:or
Översätta mellan bråkform, procentform och decimalform
Beräkna procentförändringar i procent och procentenheter
Beräkna delen och det hela

 

Hur ska jag lära mig?

 Ni kommer främst lära er genom genomgångar, repetition och övning i era böcker. Det finns även möjlighet till ett spel på internet.

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Du kommer visa dina kunskaper på ett prov som tar upp samtliga delar inom procent och bråk under vecka 6.

Förmågor (Entreprenöriella/ämnesspecifika)

 

Viktiga ord och begrepp

Procent
Procentenhet
Bråk
Delen
Det hela
Procentform
Decimalform
Bråkform
Ökning
Minskning
Förändring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Procent och Bråk

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbar nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Problem
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Matematiska Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer
Använda olika uttrycksformer och föra resonemang
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: