👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-12-15 11:57 i Krusboda skola Tyresö
Området ska ge dig en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv. Ni kommer lära er vilka de vanligaste trädslagen är i Sverige och något om livsvillkoren och ekologiska samband i barr & lövskog. De ska även få kunskaper om hur djur överlever vintern och hur viktig skogen är för oss människor. Vi kommer också ta del av en del basfakta om regnskog & vilka primater som lever där. de ska även känna till de vanligaste grupperna av svampar.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Området ska ge dig en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv. Ni kommer lära er vilka de vanligaste trädslagen är i Sverige och något om livsvillkoren och ekologiska samband i barr & lövskog. De ska även få kunskaper om hur djur överlever vintern och hur viktig skogen är för oss människor. Vi kommer också ta del av en del basfakta om regnskog & vilka primater som lever där. de ska även känna till de vanligaste grupperna av svampar.

Innehåll

Området ska ge dig en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv.

De kommer att lära sig vilka de vanligaste trädslagen är i Sverige och något om livsvillkoren och ekologiska samband i barr & lövskog.

De ska även få kunskaper om hur djur överlever vintern och hur viktig skogen är för oss människor.

Vi kommer också ta del av en del basfakta om regnskog & vilka primater som lever där.

De ska även känna till de vanligaste grupperna av svampar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6