Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna hinduism och buddhism

Skapad 2017-12-15 12:22 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Religionskunskap
I arbetsområdet religion kommer vi titta på alla världsreligioner, men vi lägger mest fokus på hinduism och buddhism. Vi kommer repetera baskunskaperna i judendom, kristendom och islam för att kunna se likheter och skillnader mellan dessa fem religioner. Ni får själva välja hur ni vill jobba och hur ni vill bli bedömda efter det som står i vad som ska bedömas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

VAD

 • Dina kunskaper om religionerna
 • Se likheter och skillnader
 • Kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop
 • Din förmåga att söka i olika källor och resonemang om källors trovärdighet

HUR

 • Du bestämmer själv i början av arbetsområdet hur du vill bli bedömd t.ex. genom skriftligt prov, en film/muntlig redovisning med ett muntligt förhör, skriftligt arbete osv.

Undervisning och arbetsformer

 • Tankekartor på alla religionerna för att repetera och få ny kunskap
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner i klassen
 • Dokumentärfilm
 • Läsa faktatexter
 • Muntliga förhör där vi tränar kunskaper om de fem världsreligionerna 
 • Andra sätt: du får själv komma med förslag hur du vill lära dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: