👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-12-15 12:25 i Gruvrisskolan Falun
Pedagogisk planering inom temaområdet vatten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och dessutom det viktigaste ämnet vi har här på jorden. Alla levande varelser behöver vatten. Visste du t.ex. att vattnet som rinner ur våra kranar kan ha druckits av dinosaurier en gång i tiden? Barnen på stenåldern kanske badade i det?

Vi kommer under ett antal veckor att läsa, göra undersökningar och arbeta kring temat vatten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet naturvetenskap ska syfta till att eleven:

 • utvecklar kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för naturvetenskapliga sammanhang I vår omvärld
 • ges förutsättningar att söka svar på frågor genom undersökningar och olika typer av källor
 • utvecklar förtrogenhet med olika naturvetenskapliga begrepp
 • utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll

Centralt innehåll

Eleven ska:

 • veta var det finns vatten
 • kunna vattnets aggregationstillstånd d.v.s. fast form, flytande form och gasform
 • veta vid vilka temperaturer de olika aggregationstillstånden inträffar
 • känna till vattnets kretslopp
 • veta vad ytspänning, avdunstning, kondensation, frysning, smältning,stelning och kokning innebär
 • känna till något om varför föremål flyter eller sjunker
 • känna till något om vattnets betydelse och användningsområden för människor och djur

 

 

Undervisning-metod och innehåll

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • titta på film och läsa faktatexter
 • experiment med hypoteser och slutsatser d.v.s. tillämpning av ett naturvetenskapligt arbetssätt
 • dokumentation och redovisning
 

 

Bedömning

Vi bedömer hur eleven:

 • har utvecklat kunskaper om temat
 • klarar av att svara på frågor genom undersökningar och med hjälp av olika typer av källor.
 • samtalar om, tolkar och framställer texter och bilder i sina arbetsuppgifter som visar på iakttagelser och kunnande om ämnet.
 •  använder ord och begrepp på ett relevant sätt om iakttagelser i undersökningarna och för att visa på kunnande om ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

Rubrik 1

Tema Vatten
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vatten
Du deltar i samtal om vattnets egenskaper och dess olika former.
Du kan med egna ord berätta om vattnets egenskaper och dess olika former.
Du kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.