👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 och 3 (Formula 4)

Skapad 2017-12-15 14:11 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Formula 4 kap 2+3
Grundskola 4 Matematik
Arbetet med kapitel 2 och 3 i Formula 4 behandlar områdena tal och enheter. Efter avslutade kapitel skall eleven: •Vara föra förtrogna med de vanligaste enheterna för att beräkna vikt, volym och längd. •Vara förtrogna med de vanligaste enhetsprefixen samt kunna växla mellan dessa. •Jämföra föremåls längd, volym och vikt samt välja lämplig enhet. •Avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner. •Välja lämplig metod vid problemlösning.

Innehåll

Volym, längd, vikt, tal och enheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 2 och 3 (Formula 4)

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Enhetsprefix
Du kan några av de vanligaste enhetsprefixen samt kan med viss säkerhet växla mellan dessa.
Du kan de vanligaste enhetsprefixen samt kan med säkerhet växla mellan dessa.
Du kan de vanligaste enhetsprefixen samt kan med god säkerhet växla mellan dessa.
Längd, volym och vikt
Du kan med viss säkerhet jämföra föremåls längd, volym och vikt samt välja lämplig enhet.
Du kan med säkerhet jämföra föremåls längd, volym och vikt samt välja lämplig enhet.
Du kan med god säkerhet jämföra föremåls längd, volym och vikt samt välja lämplig enhet.
Avrundning och överslag
Du kan med viss säkerhet avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du kan med säkerhet avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du redogör för gällande avrundningsregler och kan med god säkerhet avrunda tal, samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Problemlösning
Du kan med viss säkerhet och med vuxenstöd komma fram till en lämplig metod vid problemlösning.
Du kan med viss säkerhet och med visst vuxenstöd komma fram till en lämplig metod vid problemlösning.
Du kommer med säkerhet fram till en lämplig metod vid problemlösning.
Algoritmer
Uppställningar av addition och subtraktion
Du kan med viss säkerhet räkna ut ett tal med hjälp av uppställning.
Du kan med säkerhet räkna ut ett tal med hjälp av uppställning.
Du kan med god säkerhet räkna ut ett tal med hjälp av uppställning.