👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 7-9 - takt och rytm

Skapad 2017-12-15 14:15 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Eleven får inom detta arbetsområde möjlighet att träna rörelse till musik. Beroende på vilken årskurs eleven går i, får hen prova både moderna danser och traditionella ringdanser till musik. Vi tränar takt och rytm och att anpassa våra rörelser till olika slags musikstilar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition och rörlighet.
 • Eleverna ska träna sina grundläggande och sammansatta motoriska rörelser i takt till musik.
 • Eleverna ska kunna göra riskanalys och förebygga skador vid fysisk aktivitet.
 • Eleven ska få träna takt och rytm till olika slags musik och utföra olika typer av danser.

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få träna på att sätta ihop olika stegkombinationer i takt till musik.
 • Eleven kommer att få genomgång av olika typer av danser, både moderna och traditionella danser.
 • Eleverna får träna på att följa takt och rytm till olika typer av dans- och musikstilar.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till musiken.
 • Använder och koordinerar din kropp i takt till musiken.
 • Kan förebygga/minimera risken för skador.

Utvärdering

 • Arbetsområdet utvärderas kontinuerligt under lektionstillfällena. En större utvärdering genomförs vid terminens/läsårets slut.