👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9:2 - Samband och förändring

Skapad 2017-12-16 22:31 i Viktoriaskolan Grundskolor
Baserat på Prio matematik år 9, kap.2 Samband och förändring
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Tidsperiod: v. 43-03

Begrepp som du ska lära dig

 • variabel
 • funktion
 • graf
 • linjär funktion
 • proportionalitet
 • räta linjens ekvation
 • procent
 • förändringsfaktor
 • procentuell förändring

De metoder vi ska använda är:

 • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler
 • Skriva och tolka räta linjes ekvation
 • Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor
 • Beräkna upprepad procentuell förändring

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, motsvarande material i Gleerups Portal, videor från Gleerups och Studi.se, samt eget framtaget material
 • Du kommer också att använda Kunskapsmatrisen.se (du loggar in med din egen e-postadress och det lösenord du själv valt.
 • Du kommer också att träna centrala begrepp genom verktyg som Quizlet eller liknande.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din utveckling utifrån dina provresultat och ditt resonemang i enskilda samtal och gruppdiskussioner i klassrummet. Du kan också själv föreslå sätt som du upplever visar din utveckling. Det är jag som lärare som slutgiltigt avgör vilka underlag som är lämpliga som för att bedöma din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9