👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6

Skapad 2017-12-17 12:52 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 6 Bild
Under terminen kommer vi att arbeta med flera olika tekniker inom bilden såsom oljepastell och akrylfärg, 3D skulpturalt arbete där vi kombinerar olika material samt repetera färglärans grunder med akvarellfärg. Vi kommer också att lära oss om konstnären Pablo Picasso.

Innehåll

MÅL

Vad ska vi kunna?

 • Använda olika slags bildspråk, t.ex linjer, nyanser eller perspektiv.
 • Kombinera olika slags bildelement.
 • Känna till och lära oss om konstnären Pablo Picassos liv och verk.
 • Arbeta i 3D form.

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi kommer att få lära oss genom filmer, texter och lärarledda genomgångar.  

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 • Du bedöms kontinuerligt under arbetetes gång samt i slutet av varje arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Övergripande matris åk 6

E
C
A
Berättande bilder
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter upplevelser med ett väl utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Informativa bilder
Du försöker framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett väl utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Återanvändning av bilder
Du bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du utvecklar delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du utvecklar egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge väl utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.