Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 vt- 18

Skapad 2017-12-18 08:30 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska

Engelska är ett världsspråk. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många olika områden. Språk är viktigt för oss för att kunna tänka, prata med varandra och lära oss saker. Att kunna engelska gör att du kan prata med människor som lever i andra länder. Engelska kan också behövas för framtida studier och arbete.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen  där engelska används

 

 

Arbetssätt och redovisning

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- lyssna på texter och olika hörövningar 

- göra skriftliga och muntliga övningar

- arbeta med sånger, lekar, spel och andra fristående övningar

- skriva berättande texter och faktatexter

- framföra dialoger och dramatiseringar

- läsa böcker på engelska

- se på engelska filmer

 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och mindre grupper.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen  där engelska används

  


Reflektion-utvärdering

Vilka är dina styrkor i engelska?

Vad kan du utveckla?

Hur lär du dig engelska bäst?

Matriser

En
Engelska åk 6

E
C
A
Förstå
Elev kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: