👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet

Skapad 2017-12-18 09:20 i Kopperskolan Stenungsund
Havet och miljön. Nedskräpning Människans ansvar.
Grundskola 4 Biologi Bild
Vi kommer att arbeta med ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Du kommer att lära dig mer om människans betydelse för hur havet mår. Hur kan du bidra till ett friskare hav?

Innehåll

Undervisning - så här kommer vi arbeta

 • Se filmer kring nedskräpningen i haven.
 • Studera FN:s globala mål för en hållbar utveckling.
 • Diskussioner om hav och nedskräpning. 
 • Text och bilduppgift

Bedömnning

Eleven ska kunna:

 • Du ska kunna resonera kring människans betydelse för miljön i havet.
 • Du ska känna till FN:s globala mål samt vad några av dem innebär.
 • Du ska ha vetskap om hur plasten vi använder i vår vardag påverkar haven.

Så här ska du visa det:

 • Delta i diskussioner
 • Genom att i bild och text visa på en förståelse för människans påverkan på miljön.
 • Kreativa idéer för att lösa miljöpåverkan i våra hav.

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6