Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-12-18 09:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Det här lärområdet kommer att handla om de fem världsreligionerna. Du kommer att få lära dig mer om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett grupparbete, där du tillsammans med en kamrat väljer du en religion att fördjupa er i. Valfritt redovisningssätt inför övriga i gruppen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

 • Re
  * analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  * analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  * reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller samt söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.'

  Innehåll:

Presentation av lärområdet.

Mindmap

Islam

Judendom

Kristendom

Hinduism

Buddhism

 

Konkretisering av mål

En strukturerad undervisning som bygger på nyfikenhet och lust att lära.

Täta återkopplingar och begreppsgenomgångar.

Nära stöd och stöttning både individuellt och i mindre grupp.

Arbetssätt

Vi inleder lärområdet som vanligt med riktad skrivning och därefter Mindmap
Lärområdet kommer att kopplas till både samhällskunskap, svenska och SVA.
Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att reflektera, planera och ta ansvar för sina studier
Vi kommer framför allt att lägga grunden för ett tillåtande klassrumsklimat där alla uppmuntras till att komma till tals.
Vi har täta återkopplingar.
Vi letar och lyfter fram nya begrepp som kommer upp.
Vi kommer att använda oss av läroboken "Sol 4000 Religion och liv", titta på diverse YouTube-klipp och filmer samt även söka information och fakta från Nätet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: