👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myllan Pragmatiskt perspektiv

Skapad 2017-12-18 09:54 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för pragmatiskt perspektiv All planering och dokumentation sker i reflektion och analys

Innehåll

Samplanering pragmatiskt upplägg

Datum:  

Grupp: 

VAD?

Vilka värden vill vi jobba med? T. ex. demokrati, miljöfrågor, värdegrund, inflytande och likvärdighet. Tidigare erfarenheter – ”gammal mening” – I allt vårt erfarande relaterar vi till tidigare erfarenheter och detta i sin tur modifierar kommande erfarenheter.

VARFÖR?

När handlingen flyter på i en jämn ström och det som sägs inte behöver förklaras används begreppet ”Stå fast”. Ett ”gap blir observerbart när någon tvekar, eller något uppmärksammas på annat sätt än enligt vanan eller normen. I problematiska situationer visar sig ”gap” i form av tvekan, tvivel eller informationsbrist

 MÅL? Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv , Lpfö 98/16

HUR?

Samhandling, vilka undervisnings principer väljer vi?

 • Faktabaserade
 • Normerande
 • Pluralistiska

Vilka riktningsgivare använder vi?

 • bekräftande
 • instruerande
 • omorienterande

VEM/VILKA? Aktörer:

 

Samvärdering pragmatiskt upplägg

VAD? (Vad för transaktion har vi sett?)

Transaktion – Den ”gamla” erfarenheten blir aktuell, men transformeras i situationen och blir något nytt. Varje händelse inbegriper såväl dåtid, som nutid och framtid.

Vilka värden jobbade vi med? T ex demokrati, miljöfrågor, värdegrund, inflytande likvärdighet. Tidigare erfarenheter – ”gammal mening” – I allt vårt erfarande relaterar vi till tidigare erfarenheter och detta i sin tur modifierar kommande erfarenheter.VARFÖR?

När handlingen flyter på i en jämn ström och det som sägs inte behöver förklaras används begreppet ”Stå fast”. Ett ”gap” blir observerbart när någon tvekar, eller något uppmärksammas på annat sätt än enligt vanan eller normen. I problematiska situationer visar sig ”gap” i form av tvekan, tvivel eller informationsbrist

VARFÖR?

När handlingen flyter på i en jämn ström och det som sägs inte behöver förklaras används begreppet ”Stå fast”. Ett ”gap” blir observerbart när någon tvekar, eller något uppmärksammas på annat sätt än enligt vanan eller normen. I problematiska situationer visar sig ”gap” i form av tvekan, tvivel eller informationsbrist

HUR?

Kunskap i handling – Lärandet som sådant kan inte observeras – kunskap utvecklas och visar sig i och genom handling. 

Samhandling, vilka undervisnings principer valde vi?

 • Faktabaserade
 • Normerande
 • Pluralistiska

Vilka riktningsgivare använde vi?

 • bekräftande
 • instruerande
 • omorienterande 

VEM/VILKA?

Aktörer: