👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Matteborgen 4A, kap 4-5, HT -17

Skapad 2017-12-18 09:56 i Tiundaskolan Uppsala
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4-5. Behandlar momenten multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4a. Kapitlen tar upp multiplikation och division, samt tabeller och diagram.

Innehåll

 Multiplikation och division

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunnna multiplicera ental, tiotal och hundratal tex 5x6, 5x60, 5x600
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, tex 93/3, 846/2
 • kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter
 • bli säker på multiplikationstabellerna 0-10

 

Tabeller och diagram.


I kapitel 5 utvecklar du förmågan att:

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita ett stapeldiagram

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 4-5

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation
Du behöver träna mer.
Du kan de flesta multiplikationsuppgifterna.
Du är säker på multiplikationsuppgifterna.
Multiplikation
Med nollor på slutet
Du behöver träna mer.
Du kan de flesta uppgifterna.
Du är säker på multiplikationsuppgifter med nollor på slutet.
Division
Du behöver träna mer.
Du kan de flesta divisionstalen.
Du är säker på division.
Tabeller och diagram
Du behöver träna mer.
Du kan rita ett stapeldiagram, men det blir några småfel.
Du är säker på att konstruera stapeldiagram.
Problemlösning
Du behöver träna mer.
Du klarar de flesta problemlösningsuppgifterna.
Du är säker på problemlösningsuppgifter.