👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-12-18 10:01 i Kopperskolan Stenungsund
Visningsexempel av en LPP för temat Vatten i årskurs 4
Grundskola 4 Kemi Biologi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. I det här arbetsområdet kommer du bl.a att få lära dig mer om vad vatten är, vattnets egenskaper och olika former, vattnets kretslopp och hur reningsverket fungerar.

Innehåll

Undervisningen - så här kommer vi arbeta.

Du kommer att

 • Studera i boken om kemi och fysik
 • Arbeta i arbetsboken om kemi och fysik
 • titta på filmer
 • delta i samtal och diskussioner
 • arbeta med arbetsuppgifter enskilt samt i grupp
 • Utföra och dokumentera experiment

Bedömning

Detta ska eleverna kunna:

 • Kunna beskriva vattnets kretslopp
 • Kunna beskriva hur reningsverket fungerar
 • Kunna benämna vattnets olika former
 • Hur söt- och saltvattnet finns fördelat på jorden
 • kunna genomföra och dokumentera enklare experiment
 • Veta vad en blandning och lösning är
 • Veta hur man kan skilja ämnen åt
 • Vetskap om atomer och molekyler

 

Så här ska du visa det:

 • Aktivt delta vid samtal och diskussioner
 • hur väl du kan utföra arbetsuppgifter enskilt samt i grupp
 • hur väl du kan genomföra enkla experiment och dokumentera dessa.
 • hur väl du kan diskutera vattnets olika former

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi Ke
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier & undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Vatten
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur vatten fungerar.
Natur och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Fältstudier, kartor & verktyg
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.