👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering år 6

Skapad 2017-12-18 11:16 i Nolbyskolan Alingsås
Terminsplanering för höstterminen, engelska åk 6.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för- och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv. Möjligheten att kunna resa, studera och arbeta på andra platser än i Sverige kommer att öka.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talad och skriven engelska samt att kunna formulera dig och samspela med andra i tal och skrift. Du ska också utveckla förmågan att kunna anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med det här:

Kunskapskrav

Vi arbetar mot kunskapskraven i åk 6.

Arbetssätt

vi kommer att arbeta med följande:
- samtal och dialoger.
- läsa olika typer av texter och använda grundboken Magic 6.
- göra olika typer av hörövningar samt se filmer.
- skriva olika typer av texter.
- öka ordförrådet genom att arbeta med glosor och fraser.
- du kommer också att arbeta mer med uttryck, grammatik och stavning, dvs. språkets form.
- du kommer att ha läxa regelbundet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå talad engelska.
- läsa och förstå olika typer av engelska texter.
- kommunicera och uttrycka dig i såväl tal som skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6