👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra 7A

Skapad 2017-12-18 13:18 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra - variabler - uttryck - ekvationer - mönster - problemlösning

Innehåll

Vi arbetar med området algebra och lär oss om:

 • Variabler
 • Uttryck och hur man förenklar dem
 • Ekvationer och hur man löser dem
 • Mönster och hur man beskriver dem med algebra

 

Vi kommer att blanda vanliga genomgångar, arbete i boken och problemlösningslektioner.

Eleverna kommer träna på att kommunicera sina lösningar, både skriftligt och muntligt, samt ge varandra konstruktiv återkoppling på dessa lösningar.

 

Nedan följer en beskrivning av de olika momenten i undervisningen.

 

Genomgångar och arbete i boken

För att inte ha för högt tempo, kommer genomgångarna att bara ske på den första helklasslektionen varje vecka. Dessa genomgångar kommer därför var lite längre, men i gengäld kommer eleverna få mer tid att träna sina färdigheter på innehållet. Detta kommer förhoppningsvis upplevas som mindre stressigt.

 

Arbetet i boken kommer guidas med en lista över uppgifter eleverna ska ta sig an i första hand. Elever som snabbt blir klara kommer kunna utmana sig med fördjupande uppgifter. Alla elever kommer få jobba med uppgifter från de gröna och de röda sidorna.

 

Elever i behov av mer stöttning kan erbjudas extra genomgångar och exempel, förslagsvis i ett grupprum eller framme vid tavlan i klassrummet.

   

Tidsramar

Vecka 2 - 7 (sex veckor)

 

 

Bedömningsformer

Skriftligt prov i två delar i slutet av området.

Skriftlig redovisning av ett problem.

Elever kan välja att göra dessa muntligt.

 

Veckoschema

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Veckans mål

2

 

Genomgång

s. 108-111

Arbeta med veckans innehåll

Skriva och förenkla algebraiska uttryck

3

Genomgång

 1. 112-113 + röda sidor

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Hantera uttryck med parenteser

4

Genomgång

 1. 114-116

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Lösa enklare ekvationer, t.ex. x + 12 = 23

5

Genomgång

 1. 117-119

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Lösa problem med ekvationer

6

Genomgång

 1. 120-121

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Beskriva mönster

7

 

Prov del 1

Prov del 2

Träna till provet, göra prov.

8

Sportlov

Sportlov

 

 

9

Uppstart kapitel 4

 

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11

E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.