Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-12-18 13:41 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Aktivitetskort Teknik i förskolan - Karin Persson Gode Vi kommer att använda oss av aktivitetskorten under vårterminen under vår grupptid och blogga om de olika aktiviteterna. I bloggen kommer vi lyfta följande områden: Skapa, Konstruera och Bygga.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi märker att barnen uppskattar när de får olika uppdrag.  Så vi kommer utgår ifrån materialet Aktivitetskort Teknik i förskolan, Karin Persson- Gode. Vi kommer utgå från barnens intresse och efter det välja olika aktiviteter. Ibland kommer vi anpassar aktiviteten ålders mässigt

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - att få förståelse för tekniska lösningar. Att hitta lösningar och resonemang i teknik.

Mål - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

  • Reflekterar över hur teknik fungerar
  • Får en förståelse för teknik i vardagen

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Förberedelser, vilket material behövs?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: