👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeln

Skapad 2017-12-18 13:48 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Bibeln och vår värld. - Bibeln brukar kallas Böckernas bok. Det är den viktigaste bok som någonsin funnits. Den kristna läran grundar sig på Bibeln och kristendomen är världens största religion.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du ska få höra om några av Bibelns viktigaste berättelser och hur de påverkar oss idag, i tro, traditioner och värderingar.

Det här ska vi göra

Du kommer att få lyssna till många av de viktigaste historierna från Gamla Testamentet i Bibeln. Du kommer att få läsa om Jesus och lära dig mer om honom och hans budskap.

Elevens mål:

Känna till några högtider inom kristendomen.

Känna till några symboler inom kristendomen.

Känna till några berättelser ur bibeln.

Det här ska vi bedöma

Din delaktighet i lektionen, i diskussioner och skriftliga test.
Du ska kunna återberätta en valfri historia från Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re

Matriser

Re
Bibeln -boken som förändrat världen

E
C
A
Fakta
Grundläggande kunskaper. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Goda kunskaper. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Mycket goda kunskaper. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Begrepp
Använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder begreppen på ett väl fungerande sätt.
Analys
Beskriver enkla samband och för till viss del underbyggda resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
För välutvecklade och nyanserade resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
Kommunikativ förmåga
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Informationshantering, källkritik
Kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka information på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka information på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.