Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jämföra och mäta

Skapad 2017-12-18 14:21 i Håsta skola Hudiksvall
NTA-temat Jämföra och mäta innehåller olika uppdrag där eleverna får jämföra hur långa olika föremål är. Eleverna använder icke standardiserade måttenheter. Under temats gång arbetar eleverna med att observera, jämföra, beskriva och diskutera. Eleverna utför enkla observationer och experiment och jämför sina förutsägelser med resultaten de får.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Jämföra och mäta väcker nyfikenhet och utvecklar intresset för naturvetenskap och teknik. Du kommer att få prova på och undersöka olika sätt att mäta och uppskatta längd.

Innehåll

Vi har arbetat med:

 • att jämföra förutsägelser med resultaten.
 • att jämföra dina resultat med andras.
 • enkla observationer och experiment.
 • begrepp som t ex jämföra och mäta.
 • förståelse för vilka faktorer som påverkar och är viktiga för att få ett mätresultat.
 • att dokumentera resultat.

På vilket sätt? Hur?

 • pararbeten
 • gemensamma diskussioner
 • praktiskt arbete med enkla observationer och experiment.
 • förutsäga och jämföra resultat.
 • dokumentation av undersökningar och resultat.

Bedömning:

Du kan jämföra dina resultat med andras.

Du deltar i gemensamma diskussioner.

Du dokumenterar dina resultat och undersökningar.

Du deltar deltar och tar ansvar i observationer, undersökningar och experiment. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner utför du på egen hand enkla undersökningar som handlar om att jämföra och mäta.
Utifrån tydliga instruktioner utför du med visst stöd av läraren enkla undersökningar som handlar om att jämföra och mäta.
Utifrån tydliga instruktioner utför du med stöd av läraren enkla undersökningar som handlar om att jämföra och mäta.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Du jämför ditt undersökande arbetet och resultat med andras.
Med stöd av ledande frågor kan du jämföra ditt undersökande arbetet och resultat med andras.
Med stöd av lärare kan du jämföra ditt undersökande arbetet och resultat med andras.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av text och bild och du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av bild och ord, du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av lärare, du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: