Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA

Skapad 2017-12-18 14:55 i Henåns skola 7-9 Orust kommun
Vi kommer att göra en resa i tiden från genom att utgå från en tidslinje och göra olika nedslag i historien där vi bla kommer att titta på människors levnadsvillkor och olika historiska händelser som påverkat utvecklingen.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att göra en resa i tiden från genom att utgå från en tidslinje och göra olika nedslag i historien där vi bl.a kommer att titta på människors levnadsvillkor och olika historiska händelser som påverkat utvecklingen.

Innehåll

Syfte 


Undervisning i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang om hur människor skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden. 

Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • ge exempel och förslag på historiska händelser och gestalter.
 • använda dig av några begrepp som hör till ämnet.
 • beskriva skillnader/likheter i levnadsvillkor.
 • delta i samtal och resonemang kring historiska händelser/gestalter
 
 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att: 
 • delta i  diskussioner i lärgrupper
 • se passande filmer
 • lyssna på genomgångar
 • gruppövningar
 • läsa faktatexter
 • studera bilder 
 • svara på frågor både enskilt och i grupp

 

 

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring historia.
 • När du jämför olika människors levnadsvillkor.
 • När du väljer och värderar information.
 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • Bidra till eller föra enkla resonemang om Sveriges historia.
 • Bidra till eller föra enkla resonemang om orsaker och följder av olika historiska händelser.
 • Bidra till eller föra resonemang kring människors levnadsregler förr i tiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: