👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2017-12-18 15:01 i Nygårdskolan Borlänge
Tema om fotosyntes och djurens näringskedjor.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
VI lär oss om växternas och djurens värld. Hur kan man sortera växter och djur? Hur fungerar livscykler, fotosyntesen och näringskedjor?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Vi kommer att:
- Lära oss om fotosyntesen
- Lära oss vad växten behöver för att kunna leva samt vad den producerar

- Lära oss om livscykler
- Lära oss enkla näringskedjor med början och slut
- Lära oss några växter och djur

Kunskapskrav och bedömning

Vi kommer att bedöma:
- Att eleven känner till vad växter behöver för att leva
- Vet att växter producerar syre

- Om eleven känner hur en livscykel fungerar
- Eleven kan formulera en enkel näringskedja
- Eleven känner till vissa växter och djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Fotosyntes och näringskedjor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fotosyntes
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven vet vad en växt behöver för att leva.
Eleven vet vad en växt producerar.
Eleven kan med egna ord beskriva hur fotosyntesen fungerar.
Näringskedjan
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven vet vad ett rovdjur är.
Eleven vet vad som kommer först och sist i en näringskedja.
Eleven kan ge några exempel på näringskedjor.