👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5 vt 18

Skapad 2017-12-18 15:36 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Historia
Arbetet kommer att fokusera på tiden när Gustav Vasa och hans söner, döttrar och barnbarn hade makten i Sverige. Vi kommer att arbeta med tre delar: –Historiska källor –Reformationen (orsak och konsekvens) –Hur vanligt folk levde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vasatiden VT 18

På gång
Ok
Bra
Toppen
Fakta
Du visar vissa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige.
Historiska begrepp
Du använder några historiska begrepp som du visar att du till viss del förstår.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder ett flertal historiska begrepp på ett fungerande sätt
Du använder ett flertal historiska begrepp på ett väl fungerande sätt

Resonemang

På gång
Ok
Bra
Toppen
Orsak och konsekvens
Du kan med hjälp föra enkla resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Du för enkla resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Du visar detta genom att föra utvecklade resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Du visar detta genom att föra välutvecklade resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Jämförelser över tid
Du kan med hjälp göra jämförelser med Medeltiden och visa något exempel på att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid
Du kan göra jämförelser med Medeltiden och visa enkla exempel på att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid
Du kan se samband och göra jämförelser med Medeltiden och visa att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid. Du motiverar dina jämförelser.
Du kan se komplexa samband och göra jämförelser med Medeltiden och visa att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid. Du motiverar dina jämförelser.

Källor

På gång
Ok
Bra
Toppen
Använda källmaterial
Utifrån tre exempel på historiska källor kan du, med stöd från lärare, bestämma vilken som är trovärdig och inte i minst två av dessa.
Utifrån tre exempel på historiska källor kan du bestämma vilken som är trovärdig och inte i minst två av dessa.
Utifrån tre exempel på historiska källor kan du bestämma vilken som är trovärdig och inte i minst två av dessa.
Utifrån tre exempel på historiska källor kan du bestämma vilken som är trovärdig och inte i minst tre av dessa.
Du förklarar också, med stöd från lärare, på ett enkelt sätt varför man kan eller inte kan lita på dessa historiska källor i minst ett av fallen.
Du förklarar också på ett enkelt sätt varför man kan eller inte kan lita på dessa historiska källor i minst ett av fallen.
Du förklarar också på ett enkelt sätt varför man kan eller inte kan lita på dessa historiska källor i minst två av fallen.
Du förklarar också på ett enkelt sätt varför man kan eller inte kan lita på dessa historiska källor i minst två av fallen och dessutom på utvecklat sätt (i flera led) på minst en av dem.