👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan Rymden F-3

Skapad 2017-12-18 15:55 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Nu ska vi undersöka rymden. Hur ser det egentligen ut där och vad har forskarna fått reda på och vad trodde man förr. Hur kan vi veta mer om rymden idag? Det är frågor som vi ska ställa oss.

Innehåll

 Mål

Du ska:

- med hjälp av en modell kunna förklara jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.
- känna till månens olika faser

- kunna förklara varför vi har årstider
- känna till någon stjärnbild

- känna till att det finns olika skapelseberättelser
- känna till att människor genom historien haft olika förklaringar på naturfenomen.

 

 

Du utvecklar din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att förklara fysikaliska samband i naturen.

Undervisning:

  Vi börjar med att fråga eleverna vad de kan om rymden (progressiv mind-map).

 • Titta på olika filmer
 • Läsa faktatexter
 • Skriva egna faktatexter
 • Diskutera

Begrepp vi arbetar med:

Big Bang, skapelse, universum, solen, stjärnor,  stjärnbilder, stjärntecken, planeter, Tellus, månar, faser, nymåne, halvmåne, fullmåne, nedan, gasklot, stenklot, rotera, axel, dygn, dag, natt, årstider, magma, lava

 

 

 Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Med hjälp av en modell på solen, jorden och månen kan du förklara hur dessa rör sig i förhållande till varandra.

Du kan rita några av månens olika faser.

Muntligt kunna berätta varför vi har olika årstider.

Eleven kan peka ut någon stjärnbild på en stjärnkarta.

Eleven kan koppla olika skapelseberättelser till rätt bild.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO
Rymden

 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra
 • NO  1-3
Du visar hur solen, jorden eller månen rör sig.
Du visar hur solen, jorden och månen rör sig.
Du visar hur solen, jorden och månen rör sig och förklarar hur vi får tex. årstider och dygn.
Månens olika faser
 • NO  1-3
Du känner till en av månens olika faser och kan beskriva den.
Du känner till några av månens faser och kan beskriva dem.
Du känner till alla månens olika faser och kan beskriva dem.
Olika skapelseberättelser.
 • NO  1-3
Du känner till att det finns olika berättelser om hur världen skapades.
Du kan redogöra för olika berättelser om hur världen skapades.
Du kan redogöra för olika berättelser om hur världen skapades och se samband och olikheter mellan dem.
Stjärnbilder
 • NO  1-3
Du känner till minst tre stjärnbilder.
Faktatext
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan med hjälp av stödord eller tankekarta skriva en faktatext.
Du kan med hjälp av stödord/tankekarta skriva en faktatext med egna meningar.
Du kan med hjälp av stödord/tankekarta skriva en faktatext med egna meningar och centrala begrepp.