👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2017-12-18 19:52 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

MÅL

 

- Utveckla intresse och nyfikenhet för språket.

- Öva upp den språkliga medvetenheten och få eleverna att känna lust och glädje inför lärandet.

-Att på ett lekfullt sätt inspirera eleverna att använda språket i olika sammanhang.

 -Förbereda eleverna för fortsatt läs- och skrivinlärning i skolan.

 

 

 

ARBETSSÄTT

- Arbetar fördjupat med Bornholmsmodellen första terminen.

- Använder oss utav olika språklekar, språkspel och annat språkmaterial.

- Arbetsblad

- Daglig högläsning där vi tränar på att berätta, återberätta, och vidareutveckla en berättelse.

- Gemensamma recensioner av högläsningsböcker.

- Berätta och tolka utifrån bilder.

- Rim & Ramsor och sånger.

- Återkommande besök på skolbiblioteket.

- Använder oss utav Book-Creator samt Skolstil andra terminen.

- Arbetar med sin skrivarkompis.

 

 

 

 

REDOVISNINGSFORM

 

- Tala / berätta i stor och liten grupp.

- Bilder, texter, egna arbetsböcker.

- Redovisa olika arbeten via storbildsskärm.

- Pedagoger och elever reflekterar tillsammans.

- Kamratrespons vid arbete i par.

- Bilder och texter på vägg och anslagstavla.

- Dokumentera i sin pärm/arb.bok och påvisa sin egen utveckling.

 

 

 

Kopplingar till läroplan