Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska Systemet, atomer och joner

Skapad 2017-12-18 21:42 i Bohusskolan Ale
Grundskola 9 Kemi
Detta område handlar om atomers uppbyggnad, egenskaper och position i det periodiska systemet. Området handlar även om hur och varför atomer bildar joner och molekyler.

Innehåll

Mål

 • Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har

 • Kunna förklara varför atomerna är oladdade

 • Veta vad atomnumret visar

 • Veta vad elektroskalen kallas och hur många elektroner de har på plats för

 • Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner

 • Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp

 • Veta vad metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet

 • Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser

 • Kunna berätta hur joner bildas

Planering  

Power Point till tema Periodiska System finns längst ner under Uppgifter.

Lektion 1

Se på två filmerna nedan:

 

Arbeta på lektionen i par med uppgiften nedan:

Jobba två och två

Ta ett exemplar av ett tomt periodiskt system (ligger på mitt arbetsbord) per ett par elever.

Välj ur periodiska systemet ett ämne som är ledigt,

Rita en ring runt ämnet så att andra ser att det är upptaget.

Använd kemiboken och internet för att ta reda på saker om ert ämne:

1.     .Namn

 

2.     Atomnummer (Antal protoner)

 

3.      Om ni hittar något intressant faktum om ämnet, ta med det.

 

4.      Skriv det på ett post-it-lapp, sätt upp det på tavlan

5. presentera för klassen ditt ämne och berätta fakta om den.

Använd kemiboken och internet t.ex. ne.se

 

Lektion 2

Se på film nedan - Joner repetition

Uppgift 1.   Arbeta med Testa dig själv 1 

Uppgift 2.   Min egen atom

 

Lektion 3

Uppgift 3.  Arbeta med Testa dig själv 2 

Uppgift  4.    Elektronskal - övning

Fler filmer från Studi.se (måste skaffas inlogg)

https://app.studi.se/l/periodiska-systemet

https://app.studi.se/l/perioder-och-grupper-i-periodiska-systemet

https://app.studi.se/l/periodiska-systemets-form

https://app.studi.se/l/jonladdning-i-periodiska-systemet?subject=64344

https://app.studi.se/l/jonladdning-och-bindningsmoejligheter-i-periodiska-systemet?subject=64344

 

Under lektionerna kommer vi att ha:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • laborationer

 

Uppgifter

 • KEMI Examinerande uppgift - Grundämnen - historia och användning

 • RADON - EXAMINERANDE ARBETE

 • KEMI Examinerande uppgift - Grundämnen - historia och användning

 • RADON

 • Uppgift 1 - Testa dig själv 1

 • Uppgift 2 - Min egen atom

 • Uppgift 3 - Testa dig själv 2

 • Uppgift 4 - Elektronskal - övning

 • Power Point - Periodiska Systemet

Matriser

Ke
Atomer, joner, salter och molekyler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Materiens uppbyggnad
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad. Du visar det genom att beskriva med viss användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Du har relativt goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Du visar det genom att beskriva och till viss del förklara med relativt god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Du visar det genom att förklara och visa samband med god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier. ,
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Du visar det genom att noga förklara och visa samband med mycket god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Omvandlingar
Du har grundläggande kunskaper om atomers och ämnens omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Du har relativt goda kunskaper om atomers och ämnens omvandling och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel och till viss del förklara olika samband med relativt god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om atomers och ämnens omvandling och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel, förklara och visa samband med god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atomers och ämnens omvandling och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel, noga förklara och visa samband med mycket god användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: