Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2017-12-18 21:50 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Bild
Eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. eleverna uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig och öva på hur du... 

  • skapar skisser till en skateboard för att sedan förstora en av dem.
  • Skulptera en lerbyst
  • fritt skapande
  • skapar bilder med collageteknik genom att återanvända bilder från tidskrifter.

I undervisningen kommer du att utveckla din förmåga att

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker, verktyg och material. 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

...genom att arbeta med olika uppgifter och mål samt öva dig på olika tekniker och material.
Eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt intresse att skapa samt att ta eget
initiativ och att arbeta på ett undersökande sätt.

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i bild åk 5

På väg att uppnå grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: