👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2

Skapad 2017-12-18 22:13 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition inom talområdet 0-100 där du kommer laborera, spela och räkna på olika sätt.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetet:

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.Centralt innehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretisering

Detta innebär att eleven ska:

kunna additioner upp till 100

kunna talens placering på talmattan

kunna talet 100

kunna namn för samma tal

kunna tiotal - ental

kunna 100-kamrater

kunna väga jämnt

kunna flytta tal

kunna talkedjor

kunna öppna utsagor

Arbetssätt

Vi arbetar mycket laborativt för att få en djupare förståelse. Vi går från praktiskt/laborativt till abstrakt tänkande. Genom lek och spel tränar vi på att befästa våra kunskaper.

Bedömning

Kommer att ske löpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3