Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 7: Contrôle ch 2-3 et Examen ch 1-3

Skapad 2017-12-18 22:42 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Arc-en-ciel 7: Contrôle ch 2-3 et Examen ch 1-3

Innehåll

Chapitre 1

I kapitel 1 skall du lära dig

 1. Hälsa och fråga hur någon mår
 2. Fråga och svara: namn, ålder, var man bor
 3. Verbet AVOIR i presens
 4. Stava ljudet "EU"
 5. Räkna till 13
 6. Textens glosor: frågeord, à, en, hälsningsfraser ... 

 

Chapitre 2

I kapitel 2 skall du lära dig

 1. Presentera: namn, ålder, var man bor, släktskap och yrke
 2. Några djur
 3. Verbet ËTRE i presens
 4. Ägandeform = Genitiv
 5. Adjektiv: stor & liten
 6. Obestämd och bestämd form (un, une, des, le, la, l´, les)
 7. Stava ljudet "AU"
 8. Räkna till 20
 9. Textens glosor: familjeord, djur, yrken, småord ...

 

Chapitre 3

I kapitel 3 skall du lära dig

 1. Färgernas mask och fem form
 2. Klädesplagg med obest.art. un eller une
 3. Länder, nationalitet och språk
 4. Adjektivens placering bakom och ett tiotal framför
 5. Regelbundna -ER verb i presens
 6. Negationer: ne ... pas, ne ... jamais  och ne ... rien
 7. Stava ljudet "ON"
 8. Räkna till 30
 9. Textens glosor: kläder, adjektiv, länder, nationalitet, språk, ER-verb, negationer, siffror ...

 

Matriser

M2
Arc-en-ciel 7 Chapitre 1-3 Lärandematris

CONTRÔLE CHAPITRE 1-2

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarar ännu ej kunskapskrav E.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav E.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav C.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav A.
DES MOTS: La famille
Kunna familjeord och släktord med obest. art. un eller une Kunna småord bla prepositioner, adverb: chez, ici, beaucoup, un peu, voici och avec.
ÉCRIVEZ! Des phrases
Skriv tre meningar på franska med bla orden ifrån övning ovan, dvs släktord och småord.
GRAMMAIRE: Obestämd och bestämd artikel
Kunna obest. art. och best. art. i mask och plural: un une des le la l' les
ÊTRE i presens
Kunna böja verbet être = att vara i nutid, dvs alla former av "är".
DES MOTS: Des animaux
Kunna djur med korrekt obestämd artikel, dvs un eller une.
DES MOTS: Des métiers
Kunna yrken med korrekt obestämd artikel, dvs un eller une.
DES CHIFFRES: 0-20
Uppfatta stavningsljuden och kunna stava siffrorna 0-20 korrekt.
DES MOTS: Des couleurs
Kunna stava och uppfatta de olika vokalljuden för färgerna samt att kunna den fem. formen. Ex.vis: bleu - bleue rouge - rouge blanc - blanche

EXAMEN CHAPITRE 1-3

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarar ännu ej kunskapskrav E.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav E.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav C.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet. Kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav A.
ÉCRIVEZ! Présente-toi!
Skriv ett kort brev om dig. Hälsa och tala om ditt namn, ålder, var du bor, om du har syskon och vilka språk du kan. Var artig när du hälsar!
ÉCRIVEZ! AVOIR i presens + kläder med färger
Skriv tre meningar med personerna. Berätta vad de har på sig i nutid med verbet AVOIR , vilka kläder och färger som plaggen har.
ÉCRIVEZ! ÊTRE i presens + des métiers (yrken)
Berätta vilket yrke som peronen har med hjälp av verbet ÊTRE i presens (nutid).
NEGATIONEN ne ... pas
Gör om de tre meningarna så att de blir nekande med hjälp av ne ... pas
TRADUCTION
Översätt menigarna till franska med bla. genitiv, släktord, artiklar i obest. och best. form, prepositionen à och en som "i", yrken, färger och andra adjektivs placering liksom böjning, siffror 0-30, verben avoir och être i presens, länder, nationalitet och språk, -er verb I presens, negationer (ne...pas, ne ... jamais, ne ... rien) och småord (adverb och prepositioner)
EN eller À
Vid fem land: en Vid mask land: au Vid städer: à
DES CHIFFRES 0-30
Kunna stavningsljuden till siffrorna 0-30 liksom stava dem.
LISEZ! La famille (Famil- och släktord)
Läs och dra slutsats vilket släktskap det rör sig om.
Pays, nationalités, langues
Kunna följande länder och hur man säger nationalit och språk till: La Suède La France L' Allemagne Le Danemark
ER-verb i presens
Kunna böja ER-verb i nutidsformerna: -e -es -e -ons -ez -ent
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: