Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Svenska åk 5

Skapad 2017-12-19 08:46 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Grovplanering i Svenska för Vt-20

 

Läromedel: Vi utgår från Bums 5, grundbok och övningsbok, Men kompletterar även med annat material.                   

Mer detaljerad planering läggs upp i Classroom.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga...

att läsa och förstå olika texter,
att bli bättre på stavning, få ett större ordförråd och även lära dig nya ord och begrepp,
att kunna skriva olika sorters texter,
att använda din muntliga förmåga,
att lära dig att tolka och värdera olika sorters källor.
att göra sammanfattningar av olika texters innehåll,
att kombinera text och bild för att göra dina texter mer levande,

 

Grovplanering för Vt-20

v 2-3 Diskutera och argumentera

Under de här veckorna kommer vi att 

- träna på att diskutera och argumentera 

- skriva en argumenterande text

v 4-9 Lust att Läsa

Under de här veckorna kommer vi att

-läsa om faktaböcker och faktaboksförfattare

-skriva egna faktatexter

-läsa om dikter, om rytm och bildspråk

-skriva egna dikter

v 10-12 Språkets struktur

Under de här veckorna kommer vi att arbeta med 

- meningsbyggnad, stavningregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

v 13-19 Källkritik 

Under de här veckorna kommer vi att arbeta med

- med att söka information i några olika medier och källor

- att skriva olika typer av texter

v 20- 23 Språkhistoria

Under de här veckorna kommer vi att

- läsa om de nordiska språken samt lära oss om språkens likheter och skillnader

- läsa om Sveriges minoritetsspråk

 

Under terminen kommer vi även regelbundet arbeta med:

Skrivuppgifter och skrivregler

Tyst- och högläsning 

Läsgrupper med textsamtal

Grammatik 

 

Reservation för eventuella ändringar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: