Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering idrott o Hälsa Period 2

Skapad 2017-12-19 10:43 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Perioden omfattar oktober till mars och omfattar främst aktiviteter inomhus. Undantag kan förekomma om vädret tillåter. Perioden behandlar följande områden: - Planering av, deltagande i och reflektioner om olika fysiska aktiviteter och andra hälsofaktorer. - Olika komplexa rörelseaktiviteter.

Innehåll

Undervisningen innehåller:

 • Planering av längre undervisningsperioder och kortare rörelseuppgifter.
 • Olika rörelseuppgifter inom allmän rörelseförmåga, rörelse med boll och rörelse till musik.
 • Styrke-, rörlighets-, och konditionsträning i teori och praktik.
 • Fysiska aktiviteters och andra faktorers betydelse för den fysiska förmågan och hälsan.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • På planeringslektioner planerar lärare och elever gemensamt en längre träningsperiod. Även målsättningarna för de olika aktiviteterna tas upp här.
 • Eleverna får olika kortare rörelseuppgifter som de ska planera och genomföra. T.ex. uppvärmningar, träningsprogram och rörelseprogram till musik.
 • Instruktion och träning av olika koordinativt krävande rörelseaktiviteter, lekar, spel, idrotter och danser. T.ex gymnastik, dansprogram, bollspel, hinderbanor, höjdhopp, hopprep etc.
 • Teoretiska genomgångar av hur man tränar och sedan praktisk träning av Styrka, Rörlighet, Kondition och Koordination. T.ex. genom uppvärmningsuppgifter i början av passet, cirkelträning, träningsprogram, rörighetsträning i slutet av passet. De fysiska förmågorna tränas även under rörelseaktiviteterna under föregående punkt.
 • Genomgångar av kostens och de olika näringsämnenas betydelse för den fysiska förmågan och hälsan.
 • Eleverna får i teoretiska och reflekterande uppgifter resonera om hur träning och kost kan påverka den fysiska förmågan och hälsan.  

 

Bedömning:

 • Planeringsförmågan bedöms genom iakttagelser på planeringslektionerna och vid de rörelseuppgifter eleverna får att planera. Om skriftlig planering ingår i uppgiften så bedöms också denna.
 • Deltagandet och förmågan till rörelseanpassning och prestation vid fysiska aktiviteter bedöms fortlöpande genom iakttagelser, anteckningar och ibland filmning. I slutskedet av ett arbetsområde finns ofta ett tyngre vägande bedömningstillfälle.
 • Teoretisk och reflekterande förmåga bedöms dels genom prov och reflektionsuppgifter, men också hur eleven genomför praktiska uppgifter som kräver teoretisk kunskap. 

Uppgifter

Matriser

Idh
Idrott o Hälsa. Period 2

Områden

E
C
A
Planering, genomförande och reflektion.
Du visar på planeringslektionerna att du aktivt kan bidra till grovplaneringen. Övrig träningsplanering enskilt eller i grupp ska vara i huvudsak fungerande. Du deltar i genomförandet av de planerade aktiviteterna. I de olika teori- och reflektionsuppgifter du får ska du kunna föra ett enkelt resonemang runt olika fysiska aktiviteter, vilka fysiska förmågor de tränar, och hur det kan påverka hälsan. T.ex. Hur träningen kan påverka hjärtats funktion och träningens betydelse för hållfastheten i muskler, senor, leder och skelett. Du ska också fundera på vilka eventuella risker (t.ex. för skador) som det finns med aktiviteten. Du ska till viss del kunna underbygga ditt resonemang med hjälp av den teori som tagits upp på lektionerna.
Du visar på planeringslektionerna att du aktivt och konstruktivt kan bidra till grovplaneringen. Övrig träningsplanering enskilt eller i grupp ska vara relativt väl fungerande. Du deltar med relativt hög aktivitetsnivå i genomförandet av de planerade aktiviteterna I de olika teori- och reflektionsuppgifter du får ska du kunna föra ett utvecklat resonemang runt på vilket sätt aktiviteterna och de fysiska förmågor man tränar, påverkar kroppen och kan göra att man behåller eller får bättre hälsa nu och i framtiden. . T ex hur träningen kan påverka de syretransporterande organens funktion och hur rätt utförd träning via ökad hållfasthet kan verka skadeförebyggande på kroppens rörelsefunktioner. Du ska också fundera på vilka eventuella risker (t.ex. för skador) som det finns med aktiviteten. Du ska relativt väl kunna underbygga ditt resonemang med hjälp av den teori som tagits upp på lektionerna.
Du visar på planeringslektionerna att du aktivt, konstruktivt och kreativt kan bidra till grovplaneringen. Övrig träningsplanering enskilt eller i grupp ska vara väl fungerande. Du deltar med hög aktivitetsnivå i genomförandet av de planerade aktiviteterna. I de olika teori- och reflektionsuppgifter du får ska du kunna bedöma och göra jämförelser av hur värdefulla de olika aktiviteterna är för hälsan. Du ska med hjälp av den teori som tagits upp på lektionerna kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang runt både hur stor nytta man har av aktiviteten nu men också i ett längre perspektiv. T.ex. om man kan använda aktiviteten som motion när man blir äldre, och vilka eventuella risker det då finns med aktiviteten. Men också ur rätt utförd träning via ökad hållfasthet kan minska riskerna för besvär med kroppens rörelsefunktioner senare i livet.
Rörelseanpassning
Lekar, spel och Idrotter
Du ska delta i, och till viss del kunna anpassa dina rörelser till de fysiska aktiviteter som vi använder för att träna rörelseförmågan. Du ska t.ex. kunna utföra: Kullerbytta framåt i matta och ringar. Förhopp och ljushopp i trampett. Ansats och upphopp i höjdhopp. Underhandsserve och fingerslagsjonglering i volleyboll. Dribbla en basketboll med kontroll under rörelse. Främja samspelet genom att till viss del tillämpa spelbarhet, passningar och markering.
Du ska delta i, och relativt väl kunna anpassa dina rörelser till de fysiska aktiviteter som vi använder för att träna rörelseförmågan. Du ska t.ex. kunna utföra: Kullerbytta bakåt i matta och ringar. Handstående med stöd. Några ringövningar i serie kontrollerat. Överslag eller kullerbytta från trampett. Luftfärd och landning med flopstil i höjdhopp. Grundslagen i volleyboll under spel. Dribbla en basketboll med både höger och vänster hand. Fånga och passa olika bollar med precision under spel. . Främja samspelet genom att relativt väl tillämpa spelbarhet, passningar och markering.
Du ska delta i, och kunna anpassa dina rörelser väl till de fysiska aktiviteter som vi använder för att träna rörelseförmågan. Du ska t.ex kunna utföra: Hjulning. Kontrollerat kort handstående med nedrullning. En längre ringserie med kontroll och stil. Grundläggande frivolt och handvolt från trampett. Ansats, upphopp, luftfärd och landning med riktig grundteknik i höjdhopp. Väl behärska tekniska moment (slag, passningar, mottagningar, dribblingar, finter, skott) i olika lag-/bollspel. Främja samspelet genom att väl tillämpa spelbarhet, passningar och markering.
Rörelseanpassning
Dans och rörelse till musik
Du ska delta i dans och rörelse till musik, och till viss del kunna anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du ska t.ex. kunna utföra: Enkla grundsteg i några danser. Enkla rörelser i rätt rytm under dans- och rörelseprogram.
Du ska delta i dans och rörelse till musik, och relativt väl kunna anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du ska t.ex. kunna utföra: Grundsteg med rytmkänsla i några danser. Sammansatta rörelser i rätt rytm under dans- och rörelseprogram
Du ska delta i dans och rörelse till musik, och kunna anpassa dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Du ska t.ex kunna utföra: Enkla turer med rätt rytm i några danser. Mera komplexa rörelser i rätt rytm under dans- och rörelseprogram.
Styrke- rörlighets- och konditionsträning
Du ska delta i, och på ett i huvudsak fungerande sätt kunna genomföra styrke- rörlighets- och konditionsträning genom t.ex. funktionell uppvärmning, cirkelträning- intervallträning och stretching.
Du ska delta i, och på ett relativt väl fungerande sätt kunna genomföra styrke- rörlighets- och konditionsträning genom t.ex. funktionell uppvärmning, cirkelträning- intervallträning och stretching.
Du ska delta i, och på ett väl fungerande sätt kunna genomföra styrke- rörlighets- och konditionsträning genom t.ex. funktionell uppvärmning, cirkelträning-intervallträning och stretching.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: