Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-12-20 07:37 i Sofiebergsskolan F Halmstad
Grundskola 1 Matematik
I matematik ska du få arbeta med siffror och tal på olika sätt!

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Taluppfattning och tals användning:

 • Kunna ramsräkna till 100.
 • kunna läsa och skriva tal inom heltalsområdet 0-100.
 • Kunna ordningstalen 0-10.
 • Kunna begreppen fler, färre, före och efter.
 • Kunna hitta på en räknehändelse med ord, bild och mattespråk.
 • Kunna udda och jämna tal 0-10.
 • Kunna räkna "Lilla plus 0-10" med eller utan hjälpmedel.
 • Kunna räkna "Lilla minus 0-10" med eller utan hjälpmedel.

Algebra:

 • Kunna att = betyder "lika många"/"lika mycket" på båda sidor.

Sannolikhet och statistik:

 • Kunna avläsa ett stapeldiagram.

Samband och förändringar:

 • Kunna använda begreppen hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.

Problemlösning

 • Kunna lösa ett problem genom att använda dig av någon metod t.ex genom att rita eller använda material
 • Kunna skriva en räknehändelse med en fråga.

 

Hur ska jag lära mig?

Du får lära dig genom att:

 • använda och träna med laborativt material.
 • arbeta i matematikbok.
 • prata och diskutera tillsammans med dina kamrater om matematik.
 • träna färdighetsträning med digitala hjälpmedel.

Hur ska jag visa att jag har lärt mig?

Vi bedömer om du kan:

 • ramsräkna till 100.
 • läsa och skriva tal inom heltalsområdet 0-100.
 • ordningstalen 0-10.
 • begreppen fler, färre, före och efter.
 • hitta på en räknehändelse med ord, bild och mattespråk.
 • udda och jämna tal 0-10.
 • räkna "Lilla plus 0-10" med eller utan hjälpmedel.
 • räkna "Lilla minus 0-10" med eller utan hjälpmedel.
 • att = betyder "lika många"/"lika mycket" på båda sidor.
 • avläsa ett stapeldiagram.
 • använda begreppen hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.
 • lösa problem med hjälp av matematik samt kunna värdera valda strategier och metoder. 
 • skriva en räknehändelse med en fråga.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: