Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2017-12-20 10:31 i Sollebrunns skola Alingsås
Vad är en lösning och vad är en blandning? Kan man skilja ämnen åt som lösts eller blandats? Hur kan man göra det? Vilken nytta kan man ha av det? Vi undersöker vad som händer när ämnen blandas och pröva några olika metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.
Grundskola 1 – 3 Kemi NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om lösningar och blandningar, undersöka och prova olika metoder för hur du kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte

Vi ska undersöka blandningar och lösningar.  Vi ska pröva några olika metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • se filmer
 • göra experiment
 • ställa hypoteser
 • dokumentera genom att skriva resultat och slutsats
 • lyssna på och läsa faktatexter
 • jämföra, samtala och diskutera

Viktiga ord och begrepp som du ska lära dig:

 • hypotes
 • lösning
 • lösa upp
 • blandning
 • avdunsta
 • filter
 • filtrera
 • sil
 • koka

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur:

 • aktiv och delaktig du är i samtal och diskussioner
 • du kan ställa hypotes
 • du kan genomföra experiment
 • du kan redovisa resultaten av dina undersökningar både i text, bild och muntligt
 • du använder ord och begrepp som är viktiga i detta tema.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: