Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-12-20 14:18 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer vi läsa om lag, rätt, brott, straff. Du kommer få lära dig hur en rättegång går till men du kommer även få lära dig processen från brott till att man blir dömd.

Innehåll

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Läxförhör med fakta och skriftliga frågor
 • PowerPoint: Introduktion av lagar och regler
 • PowerPoint: Brott
 • PowerPoint: Rättsprocessen; polis, åklagare och domstol
 • PowerPoint: Påföljder
 • Ordförklaring och ordkunskap kring ämnet "Lag och rätt"
 • Teater om hur en rättegång går till
 • Läsning av olika texter som berör ämnet

Arbetsmaterial

 • Arbetshäfte med texter samt arbetsuppgifter: 
 • Diskussionsuppgifter: "Bara på skoj" och "Vilken påföljd passar bäst?"
 • Läsning av sidorna: Lagar och regler s. 4 - 5, Brott s. 6 - 9, Polis och åklagare s. 14 - 16, Domstolar s. 17 - 18, Påföljder s. 20 - 22
 • Arbete med ordkunskap: "Olika typer av brott", "Brotten" och "Lag och rätt - ordförklaring"
 • Fyra stycken PowerPoints som också finns på Unikum
 • Exempel på elevsvar av de olika kvalitetsnivåerna E, C och A 
 • CHECKLISTA FÖR VAD DU SKA KUNNA TILL LÄXFÖRHÖRET

 

Begrepp att kunna

BEGREPPEN KOMMER DELAS IN I EN GRUNDNIVÅ (MINSTA ANTALET ORD MAN SKA KUNNA) OCH EN AVANCERAD NIVÅ (FÖR DE SOM SATSAR LITE HÖGRE) 

Du skall känna till och framför allt kunna tillämpa (använda dig av) så många som möjligt av följande begrepp och namn:

Regler, lagar, normer, rättsstat, grundlagar, lagstiftande, juridik, civilrätt, offentliga rätten, straffrätt, straffmyndig, mörkertal, socioekonomi, tillgreppsbrott, ungdomsbrottslighet, åtalsunderlåtelse, brottsoffer, förundersökningsledare, förundersökning, förhör, bevis, rättssäkerhet, gripa, anhållen, häktad, brottmål, tvistemål, nämndemän, notarie, målsägande, målsägandebiträde, tilltalad, vittne, mened, åklagare.

Uppgifter

 • PP 1 - Lagar och regler: En introduktion

 • PP 2 - Brott

 • PP 3 - Rättsprocessen; polis, åklagare och domstol

 • PP 4 - Påföljder

 • Arbetshäfte med texter och uppgifter

 • Ordlista med ord

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: