Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2017-12-20 15:07 i Hulanskolan Lerum
Grundskola F
Rymden är ett stort och spännande område. Vi kommer att lära oss om solen, månen, olika planeter och stjärnorna. Du kommer att skapa en egen bok om rymden.

Innehåll

Syfte:

Undervisning ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats.

 

Mål som ska uppnås:

·       Veta hur jorden, månen och solen rör sig.

·       Veta varför det blir dag respektive natt.

·       Veta varför det blir olika årstider.

·       Känna till månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne.

·       Känna till vårt solsystem med solen och planeterna.

·       Känna till hur några stjärnbilder har fått sitt namn.

·       Känna till några berättelser om stjärnbilder ur den grekiska mytologin.

·       Egen fördjupning om någon planet.

 

Förmågor som ska utvecklas:

Använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, fysikaliska och kemiska samband i naturen.

 

Hur ska vi lära oss detta:

·       Vi tittar på filmer.

·       Vi läser faktatexter.

·       Vi samtalar i grupper om saker som har med rymden att göra.

·       Vi ritar och målar.

·       Vi skriver faktatexter och berättande texter.

·       Vi åker på studiebesök.

·       Vi ska observera himlen, solen, månen och stjärnorna extra mycket under denna tid.

·       Vi sjunger sånger om rymden.

 
Detta ska bedömas:

·       Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

·       Du ska kunna berätta varför vi har olika årstider.

·       Du ska kunna berätta om månens olika faser.

·       Du ska kunna berätta om några av våra stjärnbilder och stjärnhimlens utseende.

·       Du ska dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: