Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-12-20 15:56 i Esperedskolan Halmstad
Vi läser om: - Vad är teknik? - Förvara och bevara. - Bygga och bo.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska under vårterminen läsa teknik. Vi börjar med att reda ut vad som menas med teknik. Vi kommer se på en film om uppfinningarna århundrade samt gå genom olika tekniska lösningar genom tiderna. Vi avslutar området med att läsa om hur hus är uppbyggda och vanliga tekniska system i hemmet. Det blir både teoretiska och praktiska uppgifter. Du kommer att få bygga en så hållfast och ekonomisk bro som möjligt.

Innehåll

Mål - syfte (Det här ska du kunna och det här bedöms)

 • Känna till några enkla uppfinningar som vi använder i vardagen.
 • Skillnaden mellan uppfinning och upptäckt
 • Känna till vad ett hus består av, byggnadsmaterial, isolering, tekniska system
 • Ge exempel på hållbara konstruktioner. 
 • Ge förslag på lösningar till de problem som du får i uppgift. Både muntligt och som skisser.

Uppgifter

Uppfinningarna

Lite fakta hur det började:

https://urskola.se/Produkter/150547-Max-1800-tal-Uppfinningarnas-arhundrade

Bro och Hus- teori

Vad är Hållfasthet? https://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

Vad finns det för Hållfasta och hållbara konstruktioner? https://www.youtube.com/watch?v=6nvDPhd2g9M

Hur gör man stål? https://www.youtube.com/watch?v=rf_-_kCOwK4

 

Vilka broar finns och varför? https://www.youtube.com/watch?v=vdlwKzTq72I

Building The Golden Gate Bridge https://www.youtube.com/watch?v=FKU1PTyHtbM

NYTILLAGT Mycket bra info om olika brotyper: https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/trabroar/trabroar/brotyper/

 

Hur bygger man ett hållbart hus? https://urskola.se/Produkter/200282-Harifran-till-hallbarheten-Boende

 

Brobygge och Husjämförelse - praktiskt uppgift

Brobygge

Du kommer bygga en bro av pinnar.

Först ska du skissa och förklara hur du tänker bygga.

Efter det får du bygglov och kan börja bygga din bro.

Under bygget ska du föra anteckningar medan du bygger, där du dokumenterar vilka svårigheter ni mötte och vilka lösningar ni hittade.

I byggprocessen ska du kunna utveckla ditt bygge.

När är du klart skriver du en sammafattning av dina anteckningar.

Dessa dokument ska du skapa innan, under och efter bygget:

1. Skiss av konstruktionen med beskrivningar och förklarningar hur den ska se ut, varför du väljer den typen av bron, vilka viktiga delar den har och liknande förklaringar.

2. Dina egna anteckningar, där du dokumenterar vilka svårigheter ni mötte och vilka lösningar ni hittade.

3. Utvärdering av bygget, i den sammanställer du dina anteckningar och jamför skissen med slutresultatet. Vilka likheter och skillnader finns det när du jämför din skiss med färdigbyggda bron? 

Husjämförelse

Du kommer att göra en Power Point presentation där du jämför två olika Hus/boende.

Lite som det nämns i "Vad finns det för Hållfasta och hållbara konstruktioner?"

exempel: Iglo jämfört med vanligt svenskt trähus

Vilka för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö har båda?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa två byggnader?

Vilka är mer ekonomiska?

Vilka hållfasta och stabila konstruktioner har huset?

 

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda på er förmåga att kunna beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och hur dom samverkar samt kunna ge exempel på material och konstruktionstekniker.

Bedömningen kommer även riktas mot hur ni dokumenterar era tankar och ideér när ni söker lösnigar på olika konstruktionsproblem.

Er förmåga att jämföra olika material med deras för- och nackdelar kommer också att bedömas.

 

 

Uppgifter

 • Arbetshefte Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar i vardagen
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner.
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Tekniska system i samhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Uttryck och begrepp
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Problemlösning
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Analysering och samband
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp- byggnad och de material som används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: