Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-12-20 16:05 i Brännkärrsskolan Knivsta
På ett lekfullt och roligt sätt kommer vi utifrån matteboken Eldorado bland annat att lära oss talföljden, problemlösning, plus och minus.
Grundskola 1 Matematik
I matematiken i åk 1 arbetar vi mot att hitta lämpliga strategier för att lösa matematiska problem inom talområdet 0-20.

Innehåll

Arbetsgång

 • Individuellt arbete utifrån anpassad färdighetsträning.
 • Vi arbetar enskilt, i par eller i grupp.
 • Vi använder konkret material, spel samt tillverkar eget material för lösningar av problem. 

 

Mål med arbetet

 • Kunna koppla antal och siffra, samt ramsräkna till 100.
 • Kunna dela upp tal upp till 10.
 • Kunna 10-kamraterna.
 • Förståelse för samt kunna tillämpa räknesätten addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
 • Förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Kunna ordningstalen 0-10
 • Kunna använda begreppen mindre än, större än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre, fler och färre.
 • Kunna namnge, rita och beskriva de 4 vanligaste geometriska formerna och beskriva dess egenskaper.
 • Kunna använda och förstå lägesord så som bakom, framför, under, över, höger och vänster.
 • Kunna veckodagarna, månaderna och årstiderna.
 • Förstå och kunna tillämpa begreppen dubbelt, hälften, fler och färre.
 • Kunna klockans hel och halvtimmar.
 • Kunna förstå och lösa enkla mattesagor och problemlösningar inom talområdet 0-10.
 • Förståelse för hur mattesagor kan översättas till ett matematiskt språk.
 • Forma siffrorna åt rätt håll.
 • Påbörja arbetet med positionssystemet och pratar om begrepp som ental och tiotal.

Bedömning

Vi bedömmer hur du arbetat med dina mål utifrån att du:

 • formulerar och löser matematiska problem
 • förstår och använder matematiska ord och begrepp
 • använder lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
 • för samt följer matematiska resonemang.

Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: