Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 5

Skapad 2017-12-21 11:19 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Historia
Hur blev Sverige en stormakt? Vad var häxjakter för något? Vad handlade alla krig om ? Vilka folk ingick i det svenska riket? Hur var det att leva på stormaktstiden i jämförelse med tidigare perioder? Hur var det i andra länder under denna tid?

Dessa saker ska vi prata om och lära oss om under detta avsnitt.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt i att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människor levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Centralt innehåll:

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

• Den svenska statens framväxt och organisation.

• Det svenska Östersjöriket. Orsaker till dess uppkomst och konsekvenser för alla olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500ctalet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, Stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

Konkretisering av mål:

Du ska:

 • kunna berätta om hur Sverige blev en stormakt
 • kunna berätta om några av stormaktstidens kungar och drottningar
 • kunna göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser mellan hur olika samhällsskikt hade det, och jämförelser mellan tidsåldrar. Vad var nytt på stormaktstiden? Vilka rester av stormaktstiden kan vi se i Sverige idag?    
 • kunna beskriva vilka folk som tillhörde/ingick i det svenska riket under den här perioden
 • kunna beskriva och förklara häxprocesserna, varför de ägde rum och vad som hände
 • kunna ge exempel på vad som händer i övriga världen under denna tidsperiod. 

Arbetssätt:

Vi ska:

Ha lärarledda genomgångar

Titta på aktuella faktafilmer

Diskutera i grupp

Söka information och skriva faktatexter

Dramatisera olika händelser

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

Resonemang och analyser i samtal

Din källkritiska förmåga när du söker och värderar information

Hur du ger och tar emot kamratrespons

Din förmåga att skriva faktatexter

Avslutande quiz om Stormaktstiden

 

Dokumentation:

En bok om Stormaktstiden som läggs upp i Lärloggen

Inspelade dramatiseringar

Utvärdering efter diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Ämnesmatris Historia 4-6

Historia 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper i historia
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och följder av samhällets förändring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt..
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiens påverkan på nutiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Informationssökning
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiskt perspektiv
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: