Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation, division, uppställningar

Skapad 2017-12-21 13:09 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att börja arbete med multiplikation och division med att förstå sambandet mellan de olika räknesätten. Eleverna kommer att få arbeta med 2:ans, 5:an och 10:ans multiplikationstabell. Vi kommer att fortsätta arbetet med uppställningar med addition och subtraktion med minnessiffra och låna.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Förmågor i fokus:

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Samband och förändringar

 

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(ord och begrepp)

 • Matematiska begrepp som addition, subtraktion, multiplikation, subtraktion, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, dela, hälften, dubbelt, lika många. 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Taluppfattning och tals användning

 • Eleven har grundläggande kunskaper om de fyra olika räknesätten.
 • Eleven kan använda metoden uppställningar för att lösa tal i addition och subtraktion.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i delning av tal och kan benämna delar som hälften, en fjärdedel och en tredjedel.

Algebra

 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknets på ett fungerande sätt.

Problemlösning

 • Eleven kan använda olika matematiska samband som hälften och dubbelt.

 

Genomförande:

arbeta med olika konkret material för multiplikation, division och uppställningar.

arbeta med skolplus, titta på livet i mattelandet.

arbeta med Zcooly Gruvan

ha genomgångar

arbeta med olika typer av utvecklande arbetsuppgifter

arbeta med problemlösning på olika sätt

arbeta med Favorit 2A och 2B (matteboken)

arbeta enskilt, parvis och gruppvis 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

delta aktivt på genomgångarna och visar förståelse för multiplikation och division i 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell.

visar förståelse för uppställning med tio- och ental i addition och subtraktion.

du visar förståelse när du arbetar med problemlösning.

 

Bedömningsverktyg:

Vi kommer att bedöma genom samtal, skolverkets bedömningsmaterial i matematik och för- och eftertester.

Lokala tester

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: