Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 8 VT 17

Skapad 2017-12-21 15:28 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Vi kommer under höstterminen att ta upp hur kommunikation mellan oss människor har skett genom historien och hur det sker idag, med fokus på idag.
Grundskola 8 Teknik
Datorer mm

Innehåll

Prel. Planering i Teknik

 

Teknik åk 8 2017 - 2018

v. 45              Mikael Tylmad Javascript programmering del 1

v. 46              Mikael Tylmad Javascript programmering del 2

v. 47              Mikael Tylmad Javascript programmering del 3

v. 48              Mikael Tylmad Javascript programmering del 4

v. 49              Mikael Tylmad Javascript programmering del 5

 

Gleerup

v. 50              a 293             Datorn avsnitt 1 – 2

a 191             Ettor och nollor 1 - 3

a 708             Analog / digital

a 401             Bredband

a 253             Mobilsamtal

Programmering när ni är klara med dessa sidor.

 

v. 2                a 117             Nätverk 1 - 4

a 462             Programmering

a 285             Teknik + & -

a 771             Datasäkerhet

a 223             Fiberoptik

a 820             Skadlig kod

Programmering när ni är klara med dessa sidor.

 

Begrepp ni ska kunna förklara på en enkel (E), utvecklad (C), mycket väl utvecklad (A) nivå.

 

Datorns olika delar, mjukvara, programmering, datorns utveckling och påverkan.

 

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under konstuktionsarbete
* visade kunskaper och förmågor i rapporter och andra skriftliga arbeten
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Matris i Teknik

Ännu ej visat
E
C
A
Tekniska lösningar
Du känner till några delar av datorns hårdvara, samt använder något relevant begrepp i din beskrivning. (1) Du känner till några av datorns mjukvara, samt använder något relevant begrepp i din beskrivning. (2, 3)
Du har kunskap om datorns hårdvara, samt använder de flesta relevanta begrepp i din beskrivning. (1) Du har kunskap om datorns mjukvara, samt använder de flesta relevanta begrepp i din beskrivning. (2, 3)
Du har god kunskap om datorns hårdvara, samt använder relevanta begrepp i din beskrivning. (1) Du har god kunskap om datorns mjukvara, samt använder relevanta begrepp i din beskrivning. (2, 3)
Problemlösning
Du känner till vad programmering är. (3)
Du har kunskap om vad programmering är. (3)
Du har god kunskap om vad programmering är. (3)
Historia
Du känner till något om datorns utveckling, samt ger något exempel på vad drivkraft till utveckling. (4)
Du har kunskap om datorns utveckling, samt ger exempel på vad drivkraft till utveckling. (4)
Du har god kunskap om datorns utveckling, samt ger exempel på vad drivkraft till utveckling. (4)
Påverkan
Du känner till något om datorns påverkan på människors liv, samt dess påverkan på naturen och samhället. (5)
Du kunskap om datorns påverkan på människors liv, samt dess påverkan på naturen och samhället. (5)
Du god kunskap om datorns påverkan på människors liv, samt dess påverkan på naturen och samhället. (5)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: