👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen 2019

Skapad 2017-12-22 09:54 i Montessoriförskolan Päronet Fristående förskolor
Förskola
Vad vi på Lilla My kommer att arbeta med under vårterminen 2019 tema, montessoritankar, viktiga datum mm

Innehåll

VÅRTERMINEN 2019

Här kommer planering / information om vår verksamhet på Lilla My.

När barnen kommit på morgonen och sagt hejdå till sina föräldrar går de in och vänder på sina fotokort.

Efter en stunds fri lek och spontansamling samlas vi på mattan i lekrummet för att äta frukt. Då pratar vi om vad frukten heter och hur man tecknar detta. 

När vi ätit frukt kommer vi att dela in barnen i grupper som kommer att vara i något av våra rum: lekrummet, sinnesrummet och ateljén där kommer vi bl.a. att arbeta med socialt samspel, språkutveckling, matematik mm. Detta gör vi med hjälp av: lek, sagor, sånger, ramsor, samtal. (Det här med matematik kan låta komplicerat när det är ett och två-åringar vi pratar om men enkel matematik börjar med att prata om stor och liten, många och få mm)

LEKRUM:  Här leker barnen med alla våra saker och vi ger barnen möjlighet att börja med roll-lekar. ”Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” Lpfö 2018

SINNESRUM:  Vi berättar sagor / läser böcker, sjunger sånger och ramsar. Vi kommer även att bygga med våra stora klossar då barnen är intresserade av konstruktionslek. Vi kommer också att spela spel med de lite äldre barnen. Här kommer vi också att ha medveten motorisk träning med inslag av yoga. ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga” Lpfö 2018

ATELJEN:  Här vill vi ge barnen mycket upplevelse av olika färger, former, konsistenser, då använder vi oss av olika sorters material och tekniker. ”Barnen ska ges tid,rum och ro till eget skapande” Lpfö 2018

KOMMUNIKATION OCH SPRÅKUTVECKLING: Att lära sig att kommunicera stärker barns självförtroende därför arbetar vi mycket för att utveckla deras språk. Vid alla våra samtal med barnen använder vi oss av ett målande och korrekt språk för att stödja barnens språkutveckling. Högläsning använder vi oss av flera gånger per dag och samtalar även om vad som händer i boken.                                                                                          

Vi fortsätter med att använda oss av TAKK - tecken i vår vardag med barnen då det är lättare motoriskt för små barn att göra ett tecken med händerna än att uttala ord verbalt. ( TAKK= tecken som alternativ och kompletterande kommunikation )

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” Lpfö 2019

 

TEMA:  För de barn som fyller tre år under 2019 kommer vi att arbeta med ett material som heter START under våren. Detta  handlar om känslor och hur vi ska vara mot varandra. Vi vill ge små verktyg till barnen som de kan använda sig av på sin resa genom livet/ livskunskap. Vi kommer att dela in barnen i två grupper som pratar om samma känslor.

 

 

MONTESSORITANKAR

Vardagsövningar är något som Maria Montessori arbetade fram för att få barnen självständiga, detta gör vi bl.a. när vi äter mat då barnen har möjlighet att lägga upp mat på sin tallrik. En annan övning man kan göra är att bädda och duka tillsammans med en vuxen. Detta kommer barnen att få göra någon/några gånger under terminen. Maria Montessori skrev om att alla barn har en inre drivkraft att lära sig och bli självständiga. Vi pedagoger arbetar för att hjälpa barnen att hjälpa sig själva. Därför har vi krokar i låg höjd där barnen själv kan hänga upp sina kläder när man kommer in i hallen. Ni föräldrar har en viktig uppgift, det är att se till att det inte hänger för mycket på krokarna då detta försvårar för barnen i sin strävan efter självständighet. När vi byter blöjor är barnen delaktiga så mycket som möjligt genom att vi hjälps åt med att dra upp/ner blöjor och byxor. Därför rekommenderar vi up-and-go blöjor.    

 I vår vardag vill vi att barnen är motoriskt aktiva och gör nya erfarenheter eftersom det ger dem nya kunskaper och större förståelse för sin omgivning.

 

FÖDELSEDAGAR

Vi firar barnen genom att de får sitta på födelsedagsstolen med flaggan bredvid sig och en krona på huvudet medan vi sjunger och hurrar. Vi bjuder på en frukt som barnet har önskat sig.( en tid innan barnets födelsedag kommer ni att få en förfrågan om önskefrukt genom Unikum. Den vill vi att ni besvarar genom att lämna en kommentar under inlägget.) De får även en liten present av oss. 

UTVECKLINGSSAMTAL

Vi kommer att genomföra detta med alla föräldrar under februari och mars med hjälp av UNIKUM. Där skriver vi ner vår syn på ert barn i förskolegruppen och hur bemöter vi det. Sedan skriver ni er syn på ert barn och hur ni bemöter det hemma. Därefter genomför vi ett samtal där vi får fram en helhetsbild.

UNIKUM: Vi fortsätter med att skriva om vår vardag på Unikum. Under de inlägg vi gör kan ni skriva kommentarer. Använd er gärna av den möjligheten för att ge oss feedback så att vi kan utveckla vårt arbete med era barn.

Vi ser fram emot en rolig och utvecklande termin tillsammans med era härliga barn! 😀

                Camilla  Ulrika  Åsa  Annelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGA DATUM

# Sportlov vecka 8 (ingen pedagogisk tid gäller)

# Drop-in-frukost  Ons 6/3 kl 7.00-08.45, vi bjuder på frukost när ni lämnar ert barn. 

(frukosten dukas av kl 08.45)

# Årsmöte måndag 27/3

# Påskfest för alla barn onsdag 17/4 kl 08.30-13.00 (alla lediga barn är välkomna)

# Påsklov vecka 16 (ingen pedagogisk tid gäller)

# Vårutflykt/tillsammansdag under vecka 20 då vi tillsammans med Snusmumrikarna åker buss till något härligt ställe

# Grillkväll Onsdag 5/6 kl17 Då vi tackar av de barn som ska börja på Snusmumriken och träffar de nya barnen som ska börja på Lilla My till hösten.

# PLANERINGSDAG för all personal måndag 17/6  Vid behov kommer vi ha vikarie men försök lösa det, vi sparar vikariepengar! Hjälp gärna varandra! 

# Midsommarfest torsdag 20/6  9.00-10-30 Lediga barn är välkomna tillsammans med förälder. Tag gärna med blommor.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta,
  Lpfö98 Rev. 2016