Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT -18

Skapad 2017-12-22 09:59 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 5 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska

 

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Mål ur läroplanen, Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetsgång

- Arbete i läromedlet First Step.
- Områden:

Repetition av föregående läsår: komparera adjektiv, plural, singular, genitiv, räkneord och klockan samt repetition av engelskspråkiga länders geografi: kartor, namn, läge och söka.

Nya områden: grundtal och ordningstal, genitiv, komparera regelbundna/oregelbundna verb, preteritum, pronomen (personliga/reflexiva/possessiva), lägesord, frågeord och grammatikregler.

- Du har lyssnat till muntliga genomgångar i engelska.
- Regelbundna läxförhör på meningar/glosor.
- Veckovis muntliga grupp-/parövningar på engelska (muntlig framställning).


Bedömning
Se matris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska år 5

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ej godtagbara
Godtagbar nivå
-------->
Mer än godtagbar nivå
Läsförståelse
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Läsförståelse
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.

Välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd

 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Ej godtagbara
Godtagbar nivå
-------->
Mer än godtagbar nivå
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.

Formulera och kommunicera i tal och skrift
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Ej godtagbara
Godtagbar nivå
-------->
Mer än godtagbar nivå
Skriva
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.

Anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen och reflektera över kultur och frågor om livet och samhället i länder där man pratar engelska.

 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  E 6   Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Ej godtagbara
Godtagbar nivå
-------->
Mer än godtagbar nivå
Du kan med hjälp och stöttning från pedagog välja att använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja att använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja att använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: